Historia


ACCURO sp. z o. o. powstała pod koniec 1998 r. w Warszawie.

 

Spółka od początku budowała nowatorskie urządzenia laserowe o nazwie TERAPUS i prowadziła ich dystrybucję za pośrednictwem licznej sieci dealerów na terenie całego kraju. Wkrótce potem, w miarę rozwoju firmy, do oferty wprowadzono także pole magnetyczne (MAGNETUS), terapię uciskową (PRESUS) oraz elektroterapię (ELEKTRA).

 

W 2003 r. po fuzji z firmą SUMER, ACCURO wycofała się z rynku, koncentrując się wyłącznie na produkcji i serwisie. Funkcje dystrybucyjne w stosunku do jej wyrobów przejęła, na zasadzie wyłączności, nowo powołana firma ACCURO-SUMER sp. z o.o.


Obecnie, Accuro znowu prowadzi dystrybucję swoich wyrobów samodzielnie, przy współpracy i za pośrednictwem sieci dealerów na terenie całego kraju.

 

Wśród zasług i osiągnięć firmy ACCURO wymienić należy szereg innowacji, które - o czym dziś mało kto już pamięta – zastosowane po raz pierwszy na rynku polskiej fizjoterapii i rehabilitacji, zrewolucjonizowały go zarówno w dziedzinie jakości samych produktów, jak i standardów obsługi klienta.

 

Oto kilka najważniejszych „wynalazków” firmy Accuro:

 

 • przywrócenie do łask fizjoterapeutów (i innych producentów) laserów
     czerwonych R

 

 • wprowadzenie dodatkowego trybu pracy laserów w sondach
     prysznicowych oraz
  skanerach: R+IR (jednocześnie)

 

 • stworzenie nowoczesnego, innowacyjnego skanera R/IR,
     niewymagającego
  wkładania sondy punktowej do głowicy
     skanującej!

 

 • sonda prysznicowa, po raz pierwszy odbiegająca designem od armatury
      łazienkowej, wyposażona w 2 rodzaje światła (R i IR) oraz (podobnie
      jak skaner)
  w funkcję R+IR

 

 • uproszczenie interfejsów wszystkich urządzeń i co za tym idzie
     radykalne zwiększenie łatwości i wygody ich obsługi - to znak
     charakterystyczny wyrobów Accuro!!!

 

 • 2 w pełni niezależne kanały zabiegowe w urządzeniach do
     magnetoterapii!

 

 • przebieg łączony (tzw. MIX), wypełnienie wyrażane w %, możliwość
     zmian indukcji i częstotliwości w trakcie trwania zabiegu w
     magnetoterapii

 

 • koncepcja 2, zamiast 3 cewek w urządzeniach do terapii polem
     magnetycznym!

 

 • możliwość diagnostyki i wydruku krzywej I/t w urządzeniach do
     elektroterapii

 

 • nowatorska formuła dystrybucji sprzętu tylko i wyłącznie za
     pośrednictwem dealerów

 

 • szeroko zakrojona działalność szkoleniowa, prowadzona w środowisku
     fizjoterapeutów na terenie całego kraju

 

 • zaoferowanie 2 letniej gwarancji, sprzętu zastępczego na czas naprawy
     oraz przesyłek kurierskich na koszt producenta - po raz pierwszy na
     rynku polskiej fizjoterapii!!!

 

 • pierwsze projektowane (nie standardowe), kolorowe stoisko, o
     powierzchni większej niż 12 m2, na targach Rehabilitacja w Łodzi!