Przeglądy techniczne


Świadczymy profesjonalne, odpłatne usługi w dziedzinie dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, wg normy EN60601-1.


Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne, niezbędny do tego specjalistyczny sprzęt oraz przeszkolonych pracowników, z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia tego typu czynności. Prowadzimy wszystkie wymagane badania bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów oraz pomiary parametrów pracy urządzeń, a także ich kalibrację.

 

Dysponujemy m. in. miernikami promieniowania laserowego, wagami do ultradźwięków, miernikiem natężenia pola magnetycznego, aparaturą do pomiaru natężenia i napięcia prądu elektrycznego oraz testowania kształtów przebiegów stosowanych w elektroterapii.

 

CENNIK OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH:


  • 1-3 urządzenia - 100 zł netto/szt.
  • 4-9 urządzeń - 80 zł netto/szt.
  • pow. 10 urządzeń - 40 zł netto/szt.

 

Koszty przesyłki w obie strony ponosi zlecający przegląd.

 

Istnieje możliwość dokonywania przeglądów na miejscu u klienta, ale jest to obwarowane dodatkowymi wymaganiami i kosztami:

 

  • minimalna ilość urządzeń badanych - 5 szt. (400 zł netto)
  • koszt dojazdu (w obie strony) wg. stawki 1 zł netto/km
  • 1 pełny dzień wyjazdowy pracy technika - 400 zł netto
  • koszty noclegu (jeśli okaże się konieczny) - 150 zł netto/dobę


Koszty powyższe mogą być podzielone pomiędzy różne podmioty/placówki z danego terenu, pod warunkiem uzgodnienia przez nie terminu i innych szczegółów natury logistycznej z serwisem Accuro.


Zachęcamy do organizowania się w grupy po kilka placówek usytuowanych w pobliżu, czy wzdłuż trasy przejazdu pracownika serwisu. Taka procedura jest opłacalna zarówno dla Państwa, jak i dla nas.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z naszym serwisem.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych, na użytkowniku spoczywa obowiązek przeprowadzenia raz w roku przeglądu wszystkich aparatów stosowanych do leczenia pacjentów w danej placówce.


Warto wiedzieć:
Niektóre urządzenia mogą być zwolnione (przez producenta, na podstawie odpowiednich zapisów w instrukcji użytkowania) z wymogu dokonywania co rocznych przeglądów w okresie trwania gwarancji. Oznacza to, że obowiązkowe przeglądy techniczne techniczne w niektórych przypadkach przeprowadza się dopiero po 2 lub nawet 3 latach.